Odborní poradci

Stadiony Přírodní trávníky Umělé trávníky Dotace
Radovan Novotný
e-mail
Michal Koťan
e-mail
Jiří Křenek
e-mail
Marek Dráb
e-mail

Bezpečná branka
Hlavní partneři KSHP FAČR

Projekt Victor

Slovo předsedy

Vážení kolegové a fotbaloví funkcionáři,

dovoluji si Vám touto cestou, jako nový předseda Komise pro stadiony a hrací plochy Fotbalové asociace České republiky, představit tyto webové stránky. Velmi rádi bychom navázali na práci naších předchůdců a tyto stránky dále aktualizovali a modernizovali. Úkolů do další činnosti je nepočítaně. Stejně jako v každé profesi se situace v modernizaci a údržbě všech druhů hracích ploch neustále vyvíjí. Požadavky UEFA na modernizaci stadionů pro hraní mezinárodních soutěží se také stále posouvají dopředu. Velice rádi bychom Vám všem na tomto webu zprostředkovávali nejaktuálnější informace z tohoto odvětví, a to napříč všemi soutěžemi. Nechceme a nebudeme zapomínat na širokou fotbalovou veřejnost a budeme zveřejňovat i rady a návody, jak nejlépe připravit Vaše hrací plochy na sezonu a pomoci Vám tak provozovat Vaše sportovní areály. V neposlední řadě se vynasnažíme pomáhat členům FAČR s dotačními projekty, informovat o jednotlivých kapitolách vypsaných státními orgány, popřípadě jinými institucemi.
Poslání KSHP je zcela jasné: poskytovat poradenství v oblasti výstavby a údržby fotbalových hřišť s přírodními i umělými trávníky, poskytovat poradenství ve výstavbě či modernizaci fotbalových stadionů a pořádat pomocí odborných partnerů školení a semináře, které zajistí tak potřebné vzdělávání v odvětví rozvoje péče o hrací plochy a stadiony. Neváhejte nás tedy s vašimi problémy kontaktovat a pevně věřím, že Vám členové KSHP pomohou v řešení odborných problémů na Vašich sportovních areálech.

Michal Koťan
předseda KSHP FAČR

Rychlé odkazy

Fotogalerie

Partneři Komise pro stadiony a hrací plochy