stadion

Investiční program ČSTV

Tento program vyhlašuje ČSTV většinou koncem dubna a účastníci jsou do něj navrhováni regionálními sdruženími ČSTV a republikovými sportovními svazy, tedy i FAČR.

Dotace je poskytována i v řádech milionů Kč, takže je vhodná i pro rozsáhlejší investiční akce.

Nejvýhodnější pozice pro účastníka je ta, že dojde k souběhu podpory od regionálního sdružení ČSTV i FAČR, i když je samozřejmě možné mít pouze podporu jednoho z nich.

Výběr se zpracovává rok dopředu, uzávěrka žádostí pro svazy a regionální sdružení je vždy 31. 8. roku před uskutečněním investice. Informujte proto o svém záměru FAČR s dostatečným předstihem.

Podmínky a podklady pro zpacování žádosti naleznete zde

Rychlé odkazy

Fotogalerie

Partneři Komise pro stadiony a hrací plochy