stadion

Prováděcí pokyn UT3G - důvodová zpráva

Komise pro Stadiony a hrací plochy (dříve MTZ a BVS) ČMFS provedla v průběhu posledních tří měsíců odborné posouzení: Prováděcího pokynu k atestacím hřišť s umělými trávníky 3. generace k soutěžním utkáním ČMFS. Na základě konzultací s odborníky zvláště i z Asociace zhotovitelů fotbalových hřišť s umělými trávníky při ESTO o.s. navrhuje v předloženém materiálu především z důvodu přehlednosti osvědčený „Pokyn“ z roku 2006 včetně jeho několika dodatků sjednotit.

Rovněž ho doplňuje o inovace obsažené v novelizované verzi normy FIFA koncept kvality, který nabyl pro umělé trávníky platnosti k 1.1.2010. Komise tento předkládaný pokyn podrobně projednala a schválila na své řádné schůzi 15.2.2010.

Vzhledem k dynamickému vývoji a rozvoji těchto povrchů velmi důsledně sledovaných, kontrolovaných i podpořených FIFA a UEFA je kvalita těchto hřišť naprosto rovnocennou alternativou i špičkovým hřištím s přírodními trávníky.

Tento fakt dokumentuje i řada utkání sehraných v Evropských pohárových soutěžích a to jak v Lize mistrů a Evropské lize (dříve Pohár UEFA) tak současně i kvalifikačních utkáních A mužstev pro Mistrovství Evropy či Mistrovství světa. Umělé trávníky byly úspěšně použity i při závěrečných finálových turnajích MS 20letých či 17letých. Hřiště s UT3G nejvyšší kvality fungují i v nejvyšších fotbalových ligách v: Nizozemí, Francii, Švýcarsku, Rakousku, Slovensku, Rusku, Švédsku, Dánsku i v dalších skandinávských zemích.

Proto v předkládané novelizaci počítáme nově s postupným zavedením možnosti využití špičkového umělého trávníku při dodržení všech dalších přísných kritérií a požadovaných parametrů i v nejvyšší soutěži ČR tj. v Gambrinus lize.

Pro toto rozhodnutí jasně hovoří i aktuální vyjádření předsedy zdravotní komise FIFA Jiřího Dvořáka, který s odvoláním na výsledky dvou nedávných studií u více než 200 týmů sděluje, že z hlediska zdravotního nebyly zjištěny žádné rozdíly mezi závažností, povahou či příčinou zranění při zápasech a trénincích k nimž došlo na přírodním a umělém trávníku.

Komise pro Stadiony a hrací plochy ČMFS (dříve MTZ a BVS) v návaznosti na předloženou novelizaci žádá výkonný výbor ČMFS rovněž o legislativně – administrativní opatření a to v souladu s příslušným bodem Pokynu pro všechna soutěžní utkání ČMFS.

Jednalo by se o jednoznačné deklarování povinnosti aby všechny hrací plochy s UT3G použité pro soutěžní utkání ČMFS musely mít platné Atestační osvědčení a to buď jako novou atestaci (po dokončení výstavby nového hřiště) nebo po vypršení její stanovené lhůty platný reatest a to ve všech soutěžích ČMFS.

Komise považuje sjednocení některých odlišných výkladů v rámci jednotlivých KFS za velmi potřebný krok pro trvalé udržení kvality těchto hřišť pro celé spektrum česko-moravského fotbalu a tím i jeho další potřebný rozvoj.

Žádáme tuto povinnost zařadit do všech rozpisů soutěží ČMFS včetně řídících komisí pro Čechy a Moravu i všech KFS i OFS ČMFS.

Rychlé odkazy

Fotogalerie

Partneři Komise pro stadiony a hrací plochy